Borelioza: przyczyny, objawy i metody leczenia

Redakcja

29 marca, 2024

Borelioza, znana również jako choroba z Lyme, to infekcja bakteryjna przenoszona przez kleszcze. W tym artykule skupimy się na borelioza objawy, przyczynach, diagnostyce oraz leczeniu tej choroby. Borelioza może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, jeśli nie zostanie odpowiednio zdiagnozowana i leczona. Dlatego ważne jest, aby znać jej objawy i wiedzieć, jak postępować w przypadku podejrzenia boreliozy.

Czym jest borelioza?

Borelioza to choroba zakaźna, która może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, jeśli nie zostanie odpowiednio zdiagnozowana i leczona. W tej sekcji omówimy podstawowe informacje na temat boreliozy, w tym jej definicję oraz przyczyny.

Definicja i krótki opis boreliozy

Borelioza, znana również jako choroba z Lyme, to infekcja bakteryjna przenoszona przez kleszcze. Wywołują ją bakterie z rodzaju Borrelia, które przenikają do organizmu człowieka za pośrednictwem ugryzienia kleszcza. Choroba ta może prowadzić do różnorodnych objawów, które mogą się różnić w zależności od stadium choroby. Wczesne objawy boreliozy obejmują między innymi rumień wędrujący, gorączkę, bóle głowy i stawów, natomiast późne objawy mogą obejmować problemy neurologiczne, sercowe oraz stawowe.

Jakie są przyczyny boreliozy?

Przyczyny boreliozy są związane z przenoszeniem bakterii Borrelia przez kleszcze. Kleszcze z rodziny Ixodes są głównymi wektorami przenoszenia boreliozy. W Polsce najczęściej spotykanym gatunkiem kleszcza jest Ixodes ricinus, który może być nosicielem bakterii Borrelia. Kiedy kleszcz zainfekowany bakterią Borrelia ugryzie człowieka, bakterie mogą przeniknąć do organizmu przez skórę i rozprzestrzeniać się, powodując objawy boreliozy.

Warto zaznaczyć, że nie każde ugryzienie kleszcza prowadzi do zakażenia boreliozą. Ryzyko zakażenia wzrasta wraz z czasem, przez jaki kleszcz pozostaje przyczepiony do skóry. Dlatego szybkie usunięcie kleszcza może zmniejszyć ryzyko zakażenia boreliozą.

Jakie są objawy boreliozy?

Objawy boreliozy mogą być różnorodne i zależą od stadium choroby. Wyróżniamy wczesne objawy boreliozy, które pojawiają się krótko po ugryzieniu kleszcza, oraz późne objawy, które mogą wystąpić nawet kilka miesięcy po zakażeniu. W tej sekcji omówimy te objawy oraz wpływ boreliozy na różne systemy organizmu.

Wczesne objawy boreliozy

Wczesne objawy boreliozy zwykle pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni po ugryzieniu kleszcza. Należą do nich:

 • Rumień wędrujący – charakterystyczne zaczerwienienie skóry, które powiększa się i może przybierać kształt pierścienia
 • Gorączka
 • Bóle głowy
 • Bóle mięśni i stawów
 • Zmęczenie
 • Wrażenie osłabienia
 • Powiększenie węzłów chłonnych

Warto zaznaczyć, że nie u każdej osoby zakażonej boreliozą występują wszystkie wymienione objawy. Rumień wędrujący jest najbardziej charakterystycznym objawem boreliozy, jednak może wystąpić tylko u około 70-80% pacjentów.

Późne objawy boreliozy

Późne objawy boreliozy mogą pojawić się nawet kilka miesięcy po zakażeniu. Należą do nich:

 • Problemy neurologiczne, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie nerwu twarzowego czy zaburzenia pamięci
 • Problemy sercowe, takie jak zaburzenia rytmu serca czy zapalenie mięśnia sercowego
 • Problemy stawowe, takie jak przewlekłe zapalenie stawów czy bóle stawów
 • Problemy skórne, takie jak przewlekłe zmiany skórne czy rumień przewlekły

Późne objawy boreliozy mogą być trudniejsze do zdiagnozowania, ponieważ często przypominają objawy innych chorób. Dlatego ważne jest, aby poinformować lekarza o ewentualnym kontakcie z kleszczami i podejrzeniu boreliozy.

Jak borelioza wpływa na różne systemy organizmu?

Borelioza może wpływać na różne systemy organizmu, co sprawia, że objawy mogą być zróżnicowane. Bakterie Borrelia mogą przenikać przez błony komórkowe i atakować różne narządy i tkanki, prowadząc do powstawania objawów. Oto, jak borelioza wpływa na poszczególne systemy organizmu:

 • System nerwowy: borelioza może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, porażenia nerwu twarzowego, zaburzeń pamięci czy innych problemów neurologicznych.
 • System sercowy: borelioza może powodować zaburzenia rytmu serca, zapalenie mięśnia sercowego czy inne problemy sercowe.
 • System mięśniowo-szkieletowy: borelioza może prowadzić do przewlekłego zapalenia stawów, bólów stawów czy innych problemów stawowych.
 • System skórny: borelioza może powodować przewlekłe zmiany skórne, rumień przewlekły czy inne problemy skórne.

W związku z tym, że objawy boreliozy mogą być różnorodne i wpływać na różne systemy organizmu, ważne jest, aby szybko zdiagnozować i leczyć chorobę, aby uniknąć poważnych powikłań.

Diagnostyka boreliozy

Diagnostyka boreliozy jest kluczowa dla szybkiego rozpoczęcia leczenia i uniknięcia poważnych powikłań. W tej sekcji omówimy proces diagnozowania boreliozy, jakie badania są potrzebne oraz jak interpretować wyniki badań.

Jakie badania są potrzebne do diagnozy boreliozy?

Diagnoza boreliozy opiera się na ocenie objawów klinicznych oraz wynikach badań laboratoryjnych. Oto najważniejsze badania, które mogą być wykorzystane w diagnostyce boreliozy:

 • Badanie ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay): Jest to podstawowe badanie, które pozwala wykryć przeciwciała przeciwko bakteriom Borrelia w surowicy krwi pacjenta. Badanie ELISA może wykazać zarówno przeciwciała klasy IgM (wczesne zakażenie), jak i IgG (późne zakażenie).
 • Western blot: Jest to bardziej szczegółowe badanie, które pozwala potwierdzić obecność przeciwciał przeciwko Borrelia. Western blot jest zwykle wykonywany po uzyskaniu dodatniego wyniku badania ELISA, aby wykluczyć fałszywe wyniki dodatnie.
 • Badanie PCR (polymerase chain reaction): Jest to badanie, które pozwala wykryć DNA bakterii Borrelia w próbkach krwi, płynu stawowego czy płynu mózgowo-rdzeniowego. Badanie PCR może być pomocne w przypadkach, gdy wyniki badań serologicznych są niejednoznaczne.

Warto zaznaczyć, że żadne z tych badań nie jest w 100% czułe ani swoiste, co oznacza, że mogą wystąpić fałszywe wyniki dodatnie lub ujemne. Dlatego diagnoza boreliozy powinna opierać się na ocenie objawów klinicznych oraz wynikach badań laboratoryjnych.

Jak interpretować wyniki badań?

Interpretacja wyników badań na boreliozę może być skomplikowana, ponieważ żadne z badań nie jest w 100% czułe ani swoiste. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w interpretacji wyników:

 • Badanie ELISA: Dodatni wynik badania ELISA sugeruje obecność przeciwciał przeciwko Borrelia, ale nie jest wystarczający do postawienia diagnozy boreliozy. W przypadku dodatniego wyniku ELISA, zaleca się wykonanie badania Western blot w celu potwierdzenia diagnozy.
 • Western blot: Dodatni wynik Western blot potwierdza obecność przeciwciał przeciwko Borrelia i sugeruje zakażenie boreliozą. Jednakże, wynik ten powinien być interpretowany w kontekście objawów klinicznych oraz historii kontaktu z kleszczami.
 • Badanie PCR: Dodatni wynik badania PCR wskazuje na obecność DNA bakterii Borrelia w próbce, co sugeruje zakażenie boreliozą. Podobnie jak w przypadku Western blot, wynik PCR powinien być interpretowany w kontekście objawów klinicznych oraz historii kontaktu z kleszczami.

Ważne jest, aby pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych nie zawsze są jednoznaczne i mogą wystąpić fałszywe wyniki dodatnie lub ujemne. Dlatego diagnoza boreliozy powinna opierać się na ocenie objawów klinicznych oraz wynikach badań laboratoryjnych, a interpretację wyników powinien przeprowadzić lekarz specjalista.

Leczenie boreliozy

Leczenie boreliozy jest kluczowe dla powrotu do zdrowia i uniknięcia poważnych powikłań. W tej sekcji omówimy dostępne metody leczenia boreliozy oraz czas trwania terapii.

Jakie są dostępne metody leczenia boreliozy?

Główną metodą leczenia boreliozy jest terapia antybiotykowa. Wybór antybiotyku oraz długość leczenia zależy od stadium choroby oraz objawów pacjenta. Oto najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu boreliozy:

 • Doksycyklina: Jest to antybiotyk z grupy tetracyklin, który jest skuteczny w leczeniu wczesnej boreliozy. Doksycyklina jest zwykle stosowana przez 14-21 dni.
 • Amoksycylina: Jest to antybiotyk z grupy penicylin, który może być stosowany jako alternatywa dla doksycykliny, szczególnie u dzieci oraz kobiet w ciąży. Amoksycylina jest zwykle stosowana przez 14-21 dni.
 • Cefuroksym: Jest to antybiotyk z grupy cefalosporyn, który może być stosowany jako alternatywa dla doksycykliny i amoksycyliny. Cefuroksym jest zwykle stosowany przez 14-21 dni.
 • Ceftriakson: Jest to antybiotyk z grupy cefalosporyn, który jest stosowany w leczeniu późnej boreliozy, szczególnie gdy występują objawy neurologiczne. Ceftriakson jest podawany dożylnie, zwykle przez 2-4 tygodnie.

W niektórych przypadkach, szczególnie gdy występują poważne objawy neurologiczne, lekarz może zdecydować się na skojarzenie kilku antybiotyków. Warto zaznaczyć, że leczenie boreliozy powinno być indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta, a decyzję o wyborze antybiotyku i długości terapii powinien podjąć lekarz specjalista.

Jak długo trwa leczenie boreliozy?

Czas trwania leczenia boreliozy zależy od stadium choroby oraz objawów pacjenta. W przypadku wczesnej boreliozy, leczenie antybiotykowe trwa zwykle od 14 do 21 dni. Natomiast w przypadku późnej boreliozy, szczególnie gdy występują objawy neurologiczne, leczenie może trwać od 2 do 4 tygodni, a czasami nawet dłużej.

Ważne jest, aby pacjent przestrzegał zaleceń lekarza i stosował antybiotyki zgodnie z wyznaczonym schematem. Przerwanie leczenia przed czasem lub niestosowanie się do zaleceń lekarza może prowadzić do nawrotu choroby oraz oporności bakterii na stosowane antybiotyki.

W niektórych przypadkach, mimo zakończenia leczenia antybiotykowego, pacjenci mogą nadal odczuwać objawy boreliozy, takie jak bóle stawów, zmęczenie czy problemy neurologiczne. Zjawisko to nazywane jest zespołem przewlekłego zmęczenia po boreliozie (PCLB) i może wymagać dalszej diagnostyki oraz leczenia objawowego.

Profilaktyka boreliozy

Profilaktyka boreliozy jest niezwykle ważna, aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych związanych z tą chorobą. W tej sekcji omówimy, jak zapobiegać boreliozie oraz jakie są skutki nieleczonej boreliozy.

Jak zapobiegać boreliozie?

Zapobieganie boreliozie polega przede wszystkim na unikaniu ukąszeń kleszczy, które są głównym wektorem przenoszenia bakterii Borrelia burgdorferi. Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci zminimalizować ryzyko zakażenia:

 • Unikaj obszarów o wysokim zagęszczeniu kleszczy: Kleszcze preferują wilgotne, zacienione miejsca z wysoką trawą, krzewami i liśćmi. Unikaj takich terenów, zwłaszcza w okresie od wiosny do jesieni, gdy kleszcze są najbardziej aktywne.
 • Noszenie odpowiedniej odzieży: Zakładaj długie spodnie, długie rękawy oraz buty z zamkniętymi palcami. Dodatkowo, można zastosować impregnaty odstraszające kleszcze na odzież.
 • Stosowanie repelentów: Aplikuj na skórę środki odstraszające kleszcze, które zawierają DEET, IR3535 lub Icaridin. Pamiętaj o regularnym ich uzupełnianiu zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Regularne sprawdzanie ciała: Po powrocie z terenów, gdzie występują kleszcze, dokładnie sprawdź swoje ciało, aby wykryć ewentualne kleszcze. Szczególną uwagę zwróć na miejsca, takie jak pachwiny, pępki, kolana, uszy czy włosy.
 • Usuwanie kleszczy: Jeśli znajdziesz kleszcza na swoim ciele, natychmiast go usuń, używając pęsety lub specjalnego urządzenia do usuwania kleszczy. Unikaj ściskania kleszcza, aby nie wycisnąć z niego bakterii do organizmu.

Jakie są skutki nieleczonej boreliozy?

Skutki boreliozy mogą być poważne, zwłaszcza gdy choroba nie jest leczona lub leczenie jest opóźnione. Oto niektóre z możliwych konsekwencji nieleczonej boreliozy:

 • Problemy ze stawami: Nieleczone zakażenie może prowadzić do zapalenia stawów, co objawia się bólem, obrzękiem i ograniczeniem ruchomości stawów, zwłaszcza kolana.
 • Problemy neurologiczne: Bakterie Borrelia mogą przenikać do układu nerwowego, powodując zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie nerwu twarzowego, zaburzenia czucia, osłabienie mięśni oraz problemy z pamięcią i koncentracją.
 • Problemy z sercem: Borelioza może prowadzić do zaburzeń przewodzenia serca, takich jak blok serca, co może objawiać się omdleniami, dusznościami czy bólami w klatce piersiowej.
 • Problemy ze skórą: Nieleczone zakażenie może powodować przewlekłe zmiany skórne, takie jak przewlekłe zapalenie skóry związane z boreliozą (acrodermatitis chronica atrophicans), które objawia się zaczerwienieniem, obrzękiem i przerzedzeniem skóry.

Warto zaznaczyć, że wczesne wykrycie i leczenie boreliozy znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia powyższych powikłań. Dlatego ważne jest, aby być świadomym objawów boreliozy i skonsultować się z lekarzem w przypadku podejrzenia zakażenia.

Polecane: